Zapraszamy do korzystania z naszych usług

Płock  ul. Baczyńskiego 4

tel. 24/266-60-30

tel. 664-214-124

amb-plock@wp.pl

 

Kontakt

badanie kierowcy (transport drogowy)     150 zł

badanie kierowcy (medycyna pracy)         110 zł

badanie operatora maszyn                           90 zł

inne usługi psychologiczne,      do uzgodnienia

Cennik usług
Pracownia badań psychologicznych

Wykonujemy badania, konieczne do uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań
do prowadzenia pojazdów samochodowych dla wszystkich kategorii.
Badamy:

1. Kierowców wszystkich kategorii jazdy
2. Instruktorów jazdy, egzaminatorów, kandydatów na instruktorów i egzaminatorów
3. Kierowców:
- którzy kierowali pojazdami w stanie nietrzeźwości
- którzy przekroczyli liczbę 24 punktów
- będących sprawcami wypadku drogowego
4. Skierowanych przez lekarza

5. Kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
6. Osoby wykonujące prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej:
- obsługujących wózki widłowe, koparki, koparko-ładowarki
- operatorów dźwigów, żurawi i suwnic
- pracujących na wysokości

Badania  kierowców
AMB Artur Burc